Varausehdot

MAASEUTULOMAILUN YLEISET VARAUSEHDOT
Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut ennakkomaksun.

VARAAMINEN JA MAKSU
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.

PERUUTUKSET
Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa, että saamme vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokra. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada lukuunottamatta ennakkomaksua, maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms.) Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaan maksama summa, lukuunottamatta ennakkomaksua, palautetaan luotettavaa selvitystä vastaan. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.

LOMAKOHTEEN OMISTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.